s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_bab18534d09ad24eb9291bab8f88c5d3.png

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza osoby bezrobotne po 50 roku życia do udziału w szkoleniach grupowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP w Bytowie (pok. 16) lub telefonicznie 59 823 41 26/27

Szkolenia grupowe

  • Uprawnienia elektryczne
  • Obsługa komputera z egzaminem ECDL

W ramach szkoleń zapewniamy:

stypendium, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EPS, projekt „Dźwignia do zatrudnienia" realizowany w ramach OP 5 Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa, RPO WP 2014-2020

-