Czytaj więcej: Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na 4 wolne stanowiska opiekunki środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 

 

Czytaj więcej: Konsultacje Społeczne

Uwaga rozpoczęły się konsultacje społeczne do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2021-2027”

 

Czytaj więcej: Rekrutacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Siła Dębu realizuje projekt pn.: „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Czytaj więcej: Żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informujemy, że w dniach 26.02.2021- 02.03.2021 roku w Domu Ludowym w Nożynie będzie wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na wolne na stanowiska opiekunki środowiskowej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Czarnej Dąbrówce Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska opiekunki środowiskowej.

 

Czytaj więcej: Uwaga! Zbiórka Krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi, działający na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, informuje, że 20 lutego 2021 r. (sobota) przy OSP w Czarnej Dąbrówce odbędzie się zbiórka krwi. Rejestracja czynna będzie w godz. 9.00 - 12.00.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy

W ramach realizacji zapisów uchwały nr XX/241/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

 

Czytaj więcej: Informacja o wszczęciu postępowania

Informujemy państwa o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Zarządzenie NR 20/2021 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2021 roku.

 

Czytaj więcej: Proponowany porządek XXII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka

Proponowany porządek XXII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce.