s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_40228a329510559ddd5f30615333adfa.jpg

Zdecydowaną większością głosów radnych sprzyjających (11 za) pozytywnie przegłosowano złożony projekt budżetu na 2021 rok. To na tym dokumencie będzie opierała się nasza przyszłoroczna praca w zakresie kształtowania naszego życia społecznego i gospodarczego.

Konstruowanie projektu nie było proste a jego wyniki wskazywały na to, iż realizacja ważnej na dzień dzisiejszy inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków zaznaczy się finansowo w przyhamowaniu zadań, które chcieliśmy jak najszybciej wykonać.

Rządowe niedofinansowanie oświaty (1,7 mln zł) pogłębiały ten sceptyczny pogląd, który finansowo przeniósł się na najbliższe 2-3 lata. Tak też wynikało z prognozy Wieloletniego Planu Finansowego. Druga połowa bieżącego roku zmieniła bardzo tę sytuację. Dwukrotnie pozyskaliśmy środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 3 mln zł. Kwotę 1,8 mln zł przeznaczyliśmy na sfinansowanie bieżącej modernizacji oczyszczalni ścieków. Otrzymana dotacja 560 tys zł z Urzędu Marszałkowskiego również przeznaczona została na sfinansowanie prac na oczyszczalni. W połączeniu ze środkami unijnymi budowa oczyszczalni została dofinansowana w kwocie niemalże 7 mln zł co daje 85% wskaźnika dofinansowania.

Zmienia to całkowicie nasze możliwości finansowe i inwestycyjne. Powracamy do rozważenia możliwości kontynuowania dużej ( 7 mln) inwestycji rozbudowy szkoły w Czarnej Dąbrówce – tu niezbędnym będzie znalezienie źródła dofinansowania. Byłaby to w najbliższym czasie (2-3 lata)  największa inwestycja na terenie gminy. W 2020r. wydaliśmy na inwestycje 8 mln zł. Przyszły 2021 rok to rok o jeszcze większym wyzwaniu bo przewidujemy inwestycje na kwotę 12 mln zł.

Wśród największych będą:

 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce
 • Odnawialne Źródła energii dla 120 obiektów prywatnych i na obiektach ZGK, szkołach, remizach OSP
 • Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • Przystań kajakowa na rzece Łupawa
 • Rozpoczęcie modernizacji sieci wod-kan dla całej miejscowości Jasień
 • Remonty dróg z RFIL i FDS
 1. -Łupawsko osiedle
 2. -Nożyno osiedle
 3. -Jasień osiedle
 4. -Rokity-Kłosy
 5. -Karwno- Soszyce
 • Wykonywanie przez ZGK- budowa dróg i chodników z funduszu sołeckiego na kwotę ok. 750 tys. zł. z udziałem gminy 700 tys. zł
 • Duży 2 milionowy projekt społeczny realizowany przez 2 lata na rzecz naszych seniorów

Duże wyzwanie organizacyjne i administracyjne dla pracowników podległych jednostek i urzędu. To dobry profesjonalny i zaangażowany zespół.

Do całkowitego szczęścia potrzeba jest uwolnienia się od pandemii co z pewnością będzie miało miejsce po dokonanych przez każdego szczepieniach.

Pozdrawiam Noworocznie

Wójt Jan Klasa